[rsnog] Internet pre epidemije

Zoran Perović iConsult at perke.NET
Thu Mar 26 00:12:50 CET 2020


Drag RSNOG-ovci,

 

Malo smo se potrudili da analiziramo podatke u našem „Datalake-u“, što bi se reklo u današnjoj „Big Data“ terminologiji.

 

I sada imamo merenja i slikice, pa neka svako odluči za sebe kakav je kvalitet Interneta u Srbiji. 

 

Poslednja slikica u nizu je trend ključnih parametara u poslednje 4 godine (mada je broj merenja u 2019 značajno veći, pa su i rezultati tačniji)

 

Open Data pristup mnogih naših partnera je omogućio donje analize, a ove su bazirane na Mlabs serverima koji mogu da mere brzine do 10Gbps J. Merenja su razvrstavana po AS brojevima operatera, tako da skorašnja spajanja i preuzimanja manjih i većih firmi od strane SBB-a i Telekom Srbija nisu vidljiva.

 

Nažalost nismo još stigli do podataka u poslednja 3 meseca, kojima bi smo premerili efekte rada od kuće, ali i prošlogodišnji grafikoni su jako interesantni. Radimo i na novim podacima.

 

Takođe mnogi operateri su u poslednje vreme pristupili izgradnji optike do krajnjih korisnika (All-IP transformacija, Gigabitni gradovi, Prva Gigabitna mreža itd...), pa su donji podaci pomalo „passe“.

 

Rezultate treba posmatrate kritički u svetlu tehnologije pristupa i ne mešati „Frogs and Grandmothers“ poređenjem Mobilnog/ADSL/Cable/Optika usluga između različitih tehnologija.

 

Posebno je interesantno pogledati dnevne raspodele brzina DL i % retransmisija, jer to razbija neke mitove (zagušenje oko podneva i oko ponoći), ali i potvrđuje neke druge izjave koje važe još od pre 20 i više godina (Ko rano rani, ima dobar Internet).

 

Pozdrav

 

Perke

 

        

 

 

 

 

 -- 
Ovaj email je proveren na maliciozne programe od strane Avast antivirus softvera.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 70508 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0007.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 63460 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0008.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 73316 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0009.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.png
Type: image/png
Size: 31521 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0010.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.png
Type: image/png
Size: 31683 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0011.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image006.png
Type: image/png
Size: 30929 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0012.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image007.png
Type: image/png
Size: 70070 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20200326/9b1dde11/attachment-0013.png>


More information about the rsnog mailing list