[rsnog] Treća RSNOG konferencija

Veljko Koš veljkok at telekom.rs
Thu Jun 15 12:44:32 CEST 2017


Zdravo,

Zna li se datum treće konferencije?
Pretpostavljam da je treće nedelje novembra, ali nema nikakvog datuma na sajtu.
Pitam pošto me par kolega iz inostranstva pitalo, a oni obično planiraju prisustvo na sličnim događajima dosta ranije.

Pozdrav,

Veljko Koš

Saradnik za međupovezivanje sa inooperatorima

─────────────

Direkcija za poslovne korisnike

─────────────

[Telekom Mts]

Skrećemo vam pažnju da se na svu elektronsku korespondenciju Telekom Srbija a.d.,
kako internu tako i eksternu, primenjuju Pravila koja su dostupna na disclaimer<http://www.mts.rs/otelekomu/disclaimer>

─

[cid:image003.png at 01D06B05.7B2DC4F0]

Sačuvajmo drveće. Ako nije neophodno, nemojte štampati ovu poruku.
Save a tree. Don’t print this message unless it’s necessary.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20170615/f551d557/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 17437 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20170615/f551d557/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 1323 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20170615/f551d557/attachment-0001.png>


More information about the rsnog mailing list