[rsnog] Star Wars VIII

Marko kerberus at gmail.com
Mon Jan 30 07:58:29 CET 2017


RSNOG je super lista, ko što si ti super (IT) pismen.

https://www.gerzic.com/howto/internet/ treba poslati svakome, da i drugi...
budu.

:*

2017-01-29 10:53 GMT+01:00 Luka Gerzic <luka at gerzic.com>:

> Šta je RSNOG?
>
> *Grupa mrežnih operatora Srbije* *(RSNOG – RS Network Operators’ Group)*
> je neformalna zajednica domaćih mrežnih stručnjaka, okupljena oko
> zajedničkog interesa poboljšanja kvaliteta, performansi, stabilnosti i
> sigurnosti internet mreža i usluga u Srbiji.
>
> RSNOG aktivno podstiče razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između
> mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu,
> Evropi i svetu.
>
> RSNOG zajednica je otvorena za sve mrežne stručnjake u Srbiji, a član
> zajednice postaje se prijavljivanjem na opštu e-listu
> <http://rsnog.rs/e-liste/> i slanjem poruke sa osnovnim podacima o sebi,
> svom profesionalnom angažmanu i interesovanjima.
>
>
> -------- Original Message --------
> Subject: [rsnog] Star Wars VIII
> Local Time: January 27, 2017 7:31 AM
> UTC Time: January 27, 2017 6:31 AM
> From: iConsult at perke.NET
> To: rsnog at rnids.rs
>
> https://www.wired.com/2017/01/star-wars-episode-viii-title/
>
>
>
>
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20170130/8425ff15/attachment.htm>


More information about the rsnog mailing list