[rsnog] Star Wars VIII

Luka Gerzic luka at gerzic.com
Sun Jan 29 10:53:05 CET 2017


Šta je RSNOG?


Grupa mrežnih operatora Srbije (RSNOG – RS Network Operators’ Group) je neformalna zajednica domaćih mrežnih stručnjaka, okupljena oko zajedničkog interesa poboljšanja kvaliteta, performansi, stabilnosti i sigurnosti internet mreža i usluga u Srbiji.


RSNOG aktivno podstiče razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu, Evropi i svetu.


RSNOG zajednica je otvorena za sve mrežne stručnjake u Srbiji, a član zajednice postaje se prijavljivanjem na opštu [e-listu](http://rsnog.rs/e-liste/) i slanjem poruke sa osnovnim podacima o sebi, svom profesionalnom angažmanu i interesovanjima.


-------- Original Message --------
Subject: [rsnog] Star Wars VIII
Local Time: January 27, 2017 7:31 AM
UTC Time: January 27, 2017 6:31 AM
From: iConsult at perke.NET
To: rsnog at rnids.rs


https://www.wired.com/2017/01/star-wars-episode-viii-title/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20170129/925e635e/attachment.htm>


More information about the rsnog mailing list