[rsnog] Neutralnost interneta u regulativi EU i situacija u Srbiji

Slobodan Marković smarkovic at netcentar.org
Sun Dec 10 22:53:09 CET 2017


Dragi svi,ISOC-BG u ponedeljak u Novoj iskri organizuje prezentaciju na temu net
neutrality regulative u EU https://www.facebook.com/events/157592421639686/
a u utorak u RNIDS-u sastanak za uži krug ljudi (10-15 osoba), gde će biti
prilike da se sa Tomasom popriča detaljnije na ovu i srodne teme. Ko je
zainteresovan za prezentaciju sutra, više podataka ima na navedenom FB
linku. Koga dodatno interesuje detaljnija priča, uputstvo za prijavu je u
nastavku.Pozdrav,

Sloba

*From:* ISOC Serbia [mailto:secretariat at isoc.rs <secretariat at isoc.rs>]
*To:* Slobodan Marković <Slobodan.Markovic at rnids.rs>
*Subject:* Poziv na radionicu: “Neutralnost interneta u regulativi Evropske
Unije i situacija u Srbiji”Internet društvo Srbije u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena
Srbije (RNIDS) organizuje radionicu pod nazivom “*Neutralnost interneta u
regulativi Evropske Unije i situacija u Srbiji*” koja će se održati u
utorak *12. decembra* 2017. godine, od *09.30* do *12h* u prostorijama
RNIDS-a, ulica *Žorža Klemensoa 18a/l*.

Na radionici ćemo razgovarati sa Thomasom Lohningerom o dinamici
funkcionisanja institucija Evropske Unije po pitanju neutralnosti Interneta
u poslednje četiri godine koliko se o ovoj temi u brojnim navratima
raspravljalo.

Thomas Lohninger je programer i aktivista za digitalna prava sa specijalnim
fokusom na neutralnosti Interneta i privatnost. Predvodio je kampanju
,,SaveTheInternet.eu’’ koja je izraz višegodišnjeg koordiniranog napora
civilnog društva iz zemalja članica EU da se osigura neutralnost interneta
u regulativi EU. Bio je savetnik za politička pitanja u Evropskoj
inicijativi za digitalna prava (EDRI), a sada je direktor organizacije
Epicenter Works sa sedištem u Beču.

Prema mišljenju zagovornika neutralnosti interneta Evropska Unija, globalno
gledano, trenutno prednjači po stepenu obaveze koju internet servis
provajderi poseduju u pogledu obezbeđivanja jednakog tretmana internet
saobraćaja i, korelativno tome, po stepenu zaštite prava krajnjih korisnika
na otvoreni internet.

Usredsredićemo se na osnovne teme koje se jasno prepoznaju u sklopu
regulative EU, kao i u smernicama za sprovođenje evropskih propisa o
neutralnosti interneta koje je usvojilo Telo evropskih regulatora za
elektronske komunikacije (BEREC) 30. avgusta 2016. godine. Tu je reč,
uopšte uzev, o:

- principu otvorenosti interneta koji se ogleda u nepovredivosti internet
saobraćaja pri pružanju pristupa internet uslugama krajnjim korisnicima

- ulozi nacionalnih regulatornih agencija u monitorisanju i primeni ovih
propisa, ali i ovlašćenjima koje bi nacionalni regulator trebalo da ima
kako bi se ovaj posao mogao obavljati adekvatno.

Radionica je namenjena, pre svega, IT sektoru i operaterima i takodje
relevantnim državnim institucijama, stručnim ili nevladinim organizacijama.
Učešće svih zainteresovanih strana je od značaja kako bi se ovo pitanje
osvetlilo iz tehničkog, pravnog, ekonomskog i etičkog ugla.

Molim Vas da se registrujete, jer je broj mesta ograničen, tako što ćete
nam poslati svoje ime, naziv organizacije iz koje dolazite i broj telefona
na koji možemo da vas kontaktiramo, na s <secretariat at isoc.rs>
ecretariat at isoc.r <secretariat at isoc.rs>s <secretariat at isoc.rs> do
ponedeljka 11 decembra 2017. do 17h.

Kontakt osobe:

Aranđel Bojanović, Internet društvo Srbije s <secretariat at isoc.rs>
ecretariat at isoc.r <secretariat at isoc.rs>s <secretariat at isoc.rs>

Slobodan, Marković, RNIDS slobodan.markovic at rnids.rs
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20171210/cf72d4f6/attachment.htm>


More information about the rsnog mailing list