[rsnog] RSNOG anketa

Slobodan Marković slobodan.markovic at rnids.rs
Tue Nov 22 23:34:48 CET 2016


Dragi svi,

Hvala svima koji su bili na jučerašnjem druženju na Drugoj RSNOG konferenciji. Tokom narednih dana/nedelja na sajt će biti postavljene sve prezentacije i snimci svih prezentacija + kviza, o čemu ću vas sve obavestiti :)

Još jednom molim one koji nisu stigli na skup ili nisu stigli da popune anketu o kojoj je bilo reči, da to sada urade.

rsnog.rs/anketa

Prosečno vreme za davanje svih odgovora je između 2 i 3 minuta, a vašim odgovorima zaista ćete mnogo doprineti kvalitetu budućih aktivnosti RSNOG zajednice.

Pozdrav,
Sloba


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20161122/bc26d7f1/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3259 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20161122/bc26d7f1/attachment.bin>


More information about the rsnog mailing list