[rsnog] Javna rasprava o predlogu Strategije intelektualne svojine za period od 2016. do 2020. godine

Andrej Petrovski | SHARE Foundation a.petrovski at sharedefense.org
Wed Nov 16 11:48:14 CET 2016


Poštovani,
Verovatno ste već upoznati da je Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja podnelo Odboru za privredu i finansije u Vladi
Republike Srbije, predlog Strategije intelektualne svojine za period od
2016. do 2020. godine. SHARE Fondacija je objavila tekst u kom  dali
svoj inicijalni stav i mišljenje o pomenutoj strategiji, tekst možete
pročitati na linku: http://tinyurl.com/jx3q5jj

Predloženim tekstom Strategije predviđeno je da se omogući *uklanjanje
“spornih” sajtova*, bez razlikovanja vrste i namene sadržaja koji se
osporava; *blokiranje i zaplena domena sajtovima *koji omogućavaju
kršenje prava intelektualne svojine;*prikupljanje podataka o uplatama*
od platformi za plaćanje preko interneta, kao i provajdera usluga za
onlajn oglašavanje; oduzimanje imovine i tome slično.

Dodatno, predviđa se stvaranje *baze obaveštajnih podataka* koja bi
između ostalog sadržala podatke o lokacijama i sumnjivim licima, kojoj
bi putem interneta mogle da pristupe sve institucije za sprovođenje
prava intelektualne svojine.

Pozivamo sve zainteresovane aktere u Srbiji da se uključe u javnu
raspravu o Predlogu strategije intelektualne svojine za period od 2016.
do 2020. godine. Predlog strategije je podnelo Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja vladinom Odboru za privredu i finansije,
koji je početkom meseca odredio sprovođenje javne rasprave o Predlogu, u
periodu *od 3. do 22. novembra 2016.

*SHARE Fondacija će u saradnji sa brojnim partnerima narednih dana
pripremiti detaljne komentare na Predlog strategije i poslati ih Zavodu
za intelektualnu svojinu. Pozivamo sve zainteresovane da pripreme svoje
komentare ili da nam dostave svoje sugestije i podrže komentare koje će
SHARE pripremiti u saradnji sa zajednicom. To možete učiniti na
PiratePad-u koji se nalazi na sledećem linku:
http://piratepad.net/StrategijaIP1620
 
Ukoliko imate mogućnosti da samostalno dostavite primedbe to možete
učiniti Zavodu za intelektualnu svojinu na adrese zis at zis.gov.rs i
mmarsenic at zis.gov.rs, ili na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu,
Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom “Za Predlog strategije
intelektualne svojine za period od 2016. do 2020. godine”.

-- 
Kind regards,
Andrej Petrovski
SHARE Foundation
Cyber Forensic Specialist
www.sharedefense.org
www.shareconference.net

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20161116/12bb22c8/attachment.htm>


More information about the rsnog mailing list