[rsnog] Novi Zakon o elektronskim komunikacijama

Slobodan Marković slobodan.markovic at rnids.rs
Mon Nov 14 14:39:29 CET 2016


Na sajtu MTTT objavljen je nacrt novog Zakona o elektronskim komunikacijama:

http://mtt.gov.rs/vesti/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-elektronskim-komunikacijama/

Javna rasprava traje do 3. decembra, a u ponedeljak 21. 11. biće organizovana prezentacija i diskusija uživo u PKS.

Iako piše da je na javnoj raspravi novi zakon, radi se zapravo o izmenama i dopunama postojećeg teksta. Međutim, pošto izmena ima u više od 30% članova, praksa je da se tekst usvaja kao novi zakon, a ne kao izmene i dopune.

Glavne izmene su vezane za usklađivanje važećeg ZEK-a sa važećim Evropskim okvirom za elektronske komunikacije iz 2009. godine (važeći ZEK usklađen je sa EU okvirom iz 2002). EU sprema novi paket za elektronske komunikacije, ali ćemo, po svemu sudeći, na usklađivanje sa njim morati još da sačekamo…

Osim većeg broja sitnijih unapređenja teksta važećeg zakona (npr. preciziranje i ujednačavanje terminologije), od kojih mi najveći deo deluje sasvim OK, glavne izmene odnose se na promenu mehanizma finansiranja RATEL-a, uvođenje novih mehanizama intervenisanja na tržištu (npr. RATEL dobija ovlašćenje da određuje separaciju operatora za značajnom tržišnom snagom… druga stvar je koliko to ovlašćenje (ne)će koristiti u praksi). Dalje, dosta intervencija ima u delu sa merama zaštite korisnika elektronskih komunikacija, a bitna promena odnosi se i na izbacivanje odredbi o zakonitom presretanju komunikacija (prisluškivanje) i zadržavanju podataka (pristup listinzima, podacima o lokaciji i drugim metapodacima) — preciznije, te odredbe su izbačene iz novog ZEK-a, ali se u prelaznim odredbama ostavljaju na snazi isti članovi sada važećeg zakona, dok se u budućnosti ne donese neki poseban zakon o zakonitom presretanju komunikacija i pristupu metapodacima.

Eto, toliko za sada, verujem da će u narednom periodu biti prilike da detaljnije popričamo o ovom nacrtu i onome što donosi mrežnim operatorima.

Pozdrav,
Sloba


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20161114/c7eb208f/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3259 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20161114/c7eb208f/attachment.bin>


More information about the rsnog mailing list