[rsnog] Priprema druge RSNOG konferencije - poziv za programski tim

Boris Kecman boris at magic.rs
Wed Mar 30 02:03:41 CEST 2016


И ја се пријављујем за учешће у програмском тиму.


Поздрав свима!

-----------------------------------------
Борис Кецман
"MAGIC" doo, Царинска 1, Нови Сад, Србија
Boris Kecman
"MAGIC" doo, Carinska 1, Novi Sad, Serbia
-----------------------------------------
http://www.magic.rs/
Tel: +381 21 472-5236
Fax: +381 21 472-5237

On 28.03.2016. 12:27, Slobodan Marković wrote:
> Dragi svi,
>
> krajem prošle godine održali smo prvu RSNOG konferenciju, na kojoj smo 
> imali 8 prezentacija i jedan okrugli sto, a sve to je pratilo oko 120 
> ljudi u sali i oko 300 putem internet prenosa (više info na 
> http://rsnog.rs/одржана-прва-rsnog-конференција/ 
> <http://rsnog.rs/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B0-rsnog-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/>). 
> Istovremeno, broj prijavljenih na RSNOG listu popeo se na preko 150...
>
> U međuvremenu, RNIDS je kroz budžet za ovu godinu potvrdio nastavak 
> podrške RSNOG zajednici, pa nema prepreka da krenemo sa aktivnostima 
> na pripremi druge RSNOG konferencije (koja bi okvirno trebalo da se 
> održi krajem godine).
>
> *Zato bih voleo da vas pozovem da iskažete svoje interesovanje za 
> učešće u programskom timu druge RSNOG konferencije!*
>
> Zadatak programskog tima biće da predloži spisak tema, 
> predavače/goste/učesnike sesija, format i datum održavanja 
> konferencije, tako da oslikava potrebe i interesovanja RSNOG zajednice.
>
> Kao i prošle godine, nema posebnog ograničenja u pogledu broja članova 
> tima.
>
> Pišite se ako ste zainteresovani ili imate bilo kakav drugi 
> komentar/mišljenje na ovu temu!
>
> Pozdrav,
> Sloba
>
>
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160330/830b30e1/attachment.htm>


More information about the rsnog mailing list