[rsnog] Priprema druge RSNOG konferencije - poziv za programski tim

Slobodan Marković slobodan.markovic at rnids.rs
Mon Mar 28 12:27:34 CEST 2016


Dragi svi,

krajem prošle godine održali smo prvu RSNOG konferenciju, na kojoj smo imali 8 prezentacija i jedan okrugli sto, a sve to je pratilo oko 120 ljudi u sali i oko 300 putem internet prenosa (više info na http://rsnog.rs/одржана-прва-rsnog-конференција/). Istovremeno, broj prijavljenih na RSNOG listu popeo se na preko 150...

U međuvremenu, RNIDS je kroz budžet za ovu godinu potvrdio nastavak podrške RSNOG zajednici, pa nema prepreka da krenemo sa aktivnostima na pripremi druge RSNOG konferencije (koja bi okvirno trebalo da se održi krajem godine).

Zato bih voleo da vas pozovem da iskažete svoje interesovanje za učešće u programskom timu druge RSNOG konferencije!

Zadatak programskog tima biće da predloži spisak tema, predavače/goste/učesnike sesija, format i datum održavanja konferencije, tako da oslikava potrebe i interesovanja RSNOG zajednice.

Kao i prošle godine, nema posebnog ograničenja u pogledu broja članova tima.

Pišite se ako ste zainteresovani ili imate bilo kakav drugi komentar/mišljenje na ovu temu!

Pozdrav,
Sloba


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160328/10c4a3b3/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3259 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160328/10c4a3b3/attachment.bin>


More information about the rsnog mailing list