[rsnog] Novi mailing list server

Slobodan Marković slobodan.markovic at rnids.rs
Wed Aug 3 11:48:40 CEST 2016


Dragi svi,

Prebacili smo RSNOG listu na novi mailing list server.

Svi vaši nalozi i podešavanja su prebačeni, kao i arhive liste.

Jedina promena odnosi se na domen preko koga lista radi - umesto mail-server.rnids.rs, lista je sada na lists.rnids.rs (pa ćete možda morati da izmenite filters/rules za sortiranje e-pošte).

Adresa za slanje poruka na listu ostala je ista: rsnog at rnids.rs

Pozdrav,
Sloba


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160803/9d4e4a04/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3259 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160803/9d4e4a04/attachment.bin>


More information about the rsnog mailing list