[rsnog] Dokumenti o DNS-u

Zarko Kecic Zarko.Kecic at rnids.rs
Tue Dec 29 13:30:42 CET 2015


Poštovane koleginice i kolege,

Prvo bih želeo da svima poželim srećnu i uspešnu Novu godinu!

Osnovni zadatak RNIDS-a je da održavanjem i stalnim unapređenjem svoje DNS infrastrukture obezbedi operativnu i tehničku stabilnost .RS i .СРБ domena. Da bi ovaj zadatak bio potpuno realizovan potrebno je da i ostali DNS operatori, koji na svojim serverima pružaju DNS usluge za .RS i .СРБ domene, imaju pravilno konfigurisane DNS servere. 

Iz tog razloga RNIDS je pripremio dva dokumenta koji se međusobno dopunjuju:

*     Bezbednost DNS sistema <https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_12_12-studija-rnids_dns_bezbednost.pdf> - dokument govori o opasnostima i implikacijama koje loše konfigurisani DNS serveri mogu imati na bezbednost lokalnih sistema, kao i na bezbednost drugih sistema na Internetu

*     <https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_12_09-studija-etf_preporuke_dns.pdf> Studija operativnog rada DNS servisa – dokument, koji je urađen u saradnji sa ETF-om, daje tehničke preporuke za konfiguraciju DNS servera (Bind i Microsoft)

 

Nadam se da ćete naći niz korisnih saveta koji će doprineti da srpski DNS prostor bude bezbedan i stabilan.

 

Pozdrav,

 

Žarko

 

Žarko Kecić
Rukovodilac sektora za IKT

064.8010.384  |  <mailto:zarko.kecic at rnids.rs> zarko.kecic at rnids.rs

 _____ 
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije"

 

Žorža Klemansoa 18а/I, 11108 Beograd, PAK 101147
Tel: 011.7281.281 |  <http://rnids.rs/> rnids.rs  |  <http://домен.срб/> домен.срб

 

 <http://domen.rs/> domen.rs  |  <http://домен.срб/> домен.срб  |  <https://www.facebook.com/rnids.rs> FB  |  <http://twitter.com/rnids> TW  |  <http://linkedin.com/company/rnids> LN  |  <http://youtube.com/rnidsonline> YT

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20151229/cdcbaadc/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7275 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20151229/cdcbaadc/attachment.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4807 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20151229/cdcbaadc/attachment.bin>


More information about the rsnog mailing list